Project Betondorp

Begin 2020 is AM-P benaderd door een van onze opdrachtgevers om mee te denken over de asbestinventarisatie van de woningen binnen het project ‘Betondorp’ te Amsterdam.

Het project omvat de renovatie van ruim 500 zogenaamde jaren ’30 woningen. De woningen worden verduurzaamd middels het vervangen van de beglazing en de volledige draaiende delen, het aanbrengen van isolatie in de kruipruimtes, het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden binnen in de woningen en het van buitenaf isoleren van de daken, welke daarna voorzien worden van nieuwe dakpannen. Binnen de woningen worden badkamer, keuken en toilet volledig gerenoveerd. Tevens wordt een groot deel van de technische installaties en de riolering vervangen.
Gezien de leeftijd van de woningen heeft er in het verleden al een aantal deelrenovaties plaatsgevonden. Ook zijn in veel individuele woningen door de jaren heen aanpassingen gedaan door de huurders zelf. Er zijn dus – naast de bouwkundige asbesthoudende toepassingen – legio andere mogelijke asbesttoepassingen te verwachten.

AM-P is begonnen met het inventariseren van 32 proefwoningen, die vooruitlopend op het project gerenoveerd zijn en dienen als wisselwoningen ten behoeve van de tijdelijke uithuizing van de huurders. In deze woningen zijn diverse bouwkundige en repeterende asbesthoudende toepassingen aangetroffen zoals beglazingskit, ventilatiebuizen en een asbesthoudende lijmlaag waarmee in het verleden EPS-isolatieplaten aan de binnenzijde van de buitenmuur zijn aangebracht. Op de daken bevinden zich tevens asbestcement vormdelen die als manchet om de shuntkanalen, waarop de natuurlijke ventilatie en de rookgasafvoer van de cv-ketels waren aangesloten, zijn aangebracht.
Verder zijn het met name asbesthoudende vloerzeilen en tegellijm die als aanvullende toepassingen met enige regelmaat worden aangetroffen.

Gaande het project heeft AM-P op verzoek van de opdrachtgever de coördinatie van het gehele voortraject op zich genomen. Dit houdt in dat na inlevering van de sleutel door de huurder, AM-P zorgt voor de uitvoering van de asbestinventarisatie, maar ook voor de coördinatie van het leegruimen van de woningen, het saneren van de asbesthoudende toepassingen en het vanuit de kruipruimtes inspecteren en behandelen van de vloeren voor mogelijke houtrot en aantasting door houtworm, schimmels en zwammen.

Samen met een aantal partners worden de woningen op deze manier schoon en veilig opgeleverd aan de bouwkundig aannemer die zo veilig zijn werkzaamheden kan starten.

Door verder te kijken dan alleen de asbestinventarisatie, ontzorgt AM-P met deze diensten zowel de  opdrachtgever als de aannemer, waarmee vertragingen en onverwachte asbest gerelateerde situaties tot een minimum worden gereduceerd.