Met hetzelfde doel voor een ander doel

Vanuit woningstichting Maasdelta wordt jaarlijks een evenement georganiseerd. Samen met het team “de Heavenly Stars” fietsen zij de Alpe D ‘Huzes om geld bijeen te brengen voor het goede doel. Leden welke mee willen doen, proberen op allerlei manier geld bijeen te brengen. Een van de acties is het verkopen van kruidnoten. De AM-P groep heeft dit jaar een bijdrage kunnen leveren door het afnemen van 50 zakken van deze lekkernij, welke zij vervolgens hebben kunnen schenken aan de voedselbank in Oud-Beijerland.