Informatiewinning en samenwerking asbestinventarisatie

Eind juni 2020 hebben wij als samenwerkende partners de eerste update gegeven omtrent de asbesthoudende tegellijm welke steeds vaker naar voren komt in gebouwen en objecten. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om meer informatie in te winnen over de aanwezigheid van deze toepassing inclusief mogelijke kenmerken van deze toepassing.

Als partners hebben wij de locaties van de bemonsterde tegellijm (zowel asbesthoudend alsmede niet asbesthoudend) bijgehouden en met elkaar gedeeld. Op basis van deze informatie zijn wij momenteel tot de volgende gegevens gekomen welke wij met u willen delen.

 • Circa 10% van de bemonsterde tegellijm blijkt na analyse asbesthoudend te zijn;
 • Het bouwjaar van een complex waar veelal asbesthoudend tegellijm aanwezig is ligt tussen 1972 en 1977. Ook zijn er enkele complexen gebouwd tussen 1981 en 1985 waar de asbesthoudende tegellijm is aangetroffen;
 • De meest voorkomende kleuren welke zijn aangetroffen en na analyse asbesthoudend blijken te zijn hebben de kleuren: grijs en geel;
 • De meest voorkomende asbestsoort betreft Chrysotiel en heeft een gewichtspercentage van 0,1 – 2% en in enkele uitzonderingen 2 – 5%;
 • De asbesthoudende lijm is zowel op vloer- alsmede op wandtegels gebruikt, echter het merendeel van de bemonsterde toepassing bevindt zich wel achter de wandtegels.

Hoe nu verder?

Momenteel zijn afgevaardigden van de samenwerkende asbestinventarisatiebureaus in gesprek met diverse woningcorporaties en Aedes als overkoepelend orgaan. Wij willen als branchepartijen een risicogerichte aanpak creëren om zo op een realistische manier om te gaan met deze situatie.

In samenwerking met Aedes en diverse corporaties zullen we validatiemetingen gaan uitvoeren om een tweetal situaties gericht te kunnen inschalen, het gaat om:

 • Kleine werkzaamheden: bijvoorbeeld het boren van gaten in een wand alsmede het vervangen van (een) enkele tegel(s);
 • Grote werkzaamheden: bijvoorbeeld het uitvoeren van renovatie of sloopwerkzaamheden in een woning waarbij het tegelwerk verwijderd dient te worden.

De validatiemetingen welke wij uit willen gaan voeren zullen als doel hebben om op een veilige en realistische manier werkzaamheden uit te kunnen voeren door gebouweigenaren, bouwkundig aannemers en in het meest extreme geval door een asbestsaneringsbedrijf.

Mocht u als gebouweigenaar bezit hebben met asbesthoudende tegellijm en wilt u meewerken aan de validaties dan willen wij u vragen om contact op te nemen met uw contactpersoon welke is aangesloten bij dit initiatief en anders contact op te nemen via Aedes. Wij zijn op zoek naar diverse locaties verdeeld over het gehele land om een zo goed en volledig mogelijk onderzoek uit te voeren en er uiteindelijk voor te zorgen dat er landelijk een risicogerichte werkwijze komt.

Aangesloten zijn:

 • SGS Search
 • RPS Advies
 • Compas Asbestmanagament
 • DAP Advies
 • Van Santen Advies
 • Klaver Asbest
 • SAM Advies
 • AM-P Milieu
 • A&M