Xirqulate

Xirqulate gebruikt een beproefde techniek waarmee laagcalorische reststromen en hoog calorische afvalstromen worden omgezet naar een kleivervanger als secundaire grondstof voor de keramische industrie of als toevoeging in betonproducten. De door Harbour Stone B.V. ontwikkelde Dynamisch Thermische Oxidatie (DTO) installatie verwerkt onder andere een mix van recycle residu en verontreinigde baggerspecie.

Xirqulate brengt een oplossing voor een duale problematiek in verschillende branches.

  • Afval- en reststromen worden op een duurzame wijze omgezet in secundaire grondstoffen, waarbij een bespaarmodel ten opzichte van conventionele technieken wordt gecreëerd.
  • De geproduceerde secundaire grondstof wordt toegepast ter vervanging van primaire grondstoffen zoals klei en zand, waarmee de maakindustrie aan haar duurzaamheidsverplichtingen kan voldoen om minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Vopak Ventures is medeaandeelhouder van Xirqulate.

Xirqulate uses a proven technology to convert low caloric residuals and high caloric waste streams   to a clay replacement as a secondary raw material for the use in the ceramic industry or as an additive in concrete products. The Dynamic Thermal Oxidation (DTO) plant, developed by Harbour Stone BV, converts among other streams, a mix of recycle residue an contaminated natural sludge.

Xirqulate brings a solution to a dual problem in different branches.

  • Residuals and waste streams are converted in a sustainable way into secondary raw
  • The secondary raw material produced is used to replace primary raw materials such as clay and sand, enabling the manufacturing industry to meet its essential sustainable goals to use less primary raw materials.

Vopak Ventures is a co-shareholder within Xirqulate

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636951

Laat een bericht achter