Conditiemetingen Schipholtunnel

In Nederland zijn vier grote spoortunnels van voor 1994 welke overigens kunstwerken worden genoemd. Deze tunnels zijn allemaal asbesthoudend. In alle vier de tunnels hebben wij werkzaamheden uitgevoerd sinds 2006. De betreffende tunnels zijn:

  • Schipholtunnel;
  • HEM-tunnel;
  • Velsertunnel en
  • de Willemstunnel.

In de Schipholtunnel zijn verschillende asbestbronnen aanwezig. Wij voeren in opdracht van de beheerder periodieke conditiemetingen uit. Op dit moment hebben wij de opdracht gekregen om de bestaande rapportage te actualiseren.

Het probleem bij dergelijke inspecties is het gebrek werkbare uren vanwege het vele verkeer over het spoor. Het traject tussen Amsterdam-Den Haag is de aorta van Nederland en op dit traject loopt de spoortunnel. Er kan alleen gewerkt worden bij een volledige buitendienststelling.

De spoortunnel bestaat uit een oude en een nieuwe tunnelbuis. Het spreekt voor zich dat in de nieuwe tunnelbuis geen asbest is toegepast. Echter, de oude tunnelbuis is van rond 1980 waarbij asbest nog werd toegepast.

Het is zo druk rondom de spoortunnel dat sporadisch een onderzoek rondom asbest ingepland kan worden. Deze onderzoeken worden voornamelijk ’s nachts uitgevoerd tussen 00.00 en 06.00 uur. In de genoemde tijd zit ook reservetijd, inzet materieel, spanningsloos maken en aarding van de bovenleidingen. Wat erop neerkomt dat er een effectieve inspectietijd van 2 tot 2,5 uur per nacht overblijft.

De tunnel is circa 8 km lang en heeft naast de tunnel ook nog tientallen technische ruimtes zoals pompruimtes, brandweerruimtes, schakelruimtes, brandruimtes en nooduitgangen. Om snel en effectief het complete traject te inventariseren (waarbij ook het plafond wordt meegenomen), wordt een zogenaamde croll (graafmachine met spoorwielen en werkbak) ingezet.

Om op het spoor werkzaam te mogen zijn gelden aparte regels en is een specifieke opleiding noodzakelijk. Een deel van onze inspecteurs en analisten heeft deze opleiding gevolgd en met succes afgerond, waardoor zij de werkzaamheden op het spoor mogen uitvoeren. Ook onze directie heeft deze nachten meegewerkt en blijven zo nauw betrokken bij deze mooie opdracht samen met onze medewerkers.

In twee nachten zijn de gehele bovenbouw van de tunnel (inclusief de bovenzijde van de wanden), de bovenste tunnelhelft en een gedeelte van de technische ruimtes onderzocht. Er zal nog een nacht nodig zijn voor de overige technische ruimtes en het onderste gedeelte van de tunnel. Daarna zullen nog twee dagen nodig zijn voor onder andere de nooduitgangen, NS Schiphol en de overige ruimtes. Wij verwachten half januari 2021 dit mooie project af te kunnen ronden. Met onze rapportage kan de opdrachtgever in ieder geval de komende drie jaar weer verder.

Nadat alle informatie in kaart is gebracht, zal ook een asbestbeheersplan worden opgesteld om zo de tunnel veilig te houden.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt naar aanleiding van dit bericht, neemt u gerust contact met ons op voor verdere uitleg.