Asbest actualisatieonderzoek

AM-P heeft onlangs voor een grote opdrachtgever in Zuid-Holland een actualisatieonderzoek voor asbest ter plaatse van 8 gebouwen uitgevoerd. Het actualisatieonderzoek was noodzakelijk omdat de geldigheid van het rapport binnenkort zou aflopen en de opdrachtgever voor 2021 weer grote renovatieplannen heeft. Met meerdere Dia’s is in een kort tijdsbestek het onderzoek uitgevoerd waardoor de overlast tot een minimum beperkt is gebleven. Dit is door de opdrachtgever als prettig ervaren. Na afronding van de rapportage kan de opdrachtgever aankomende drie jaar weer haar (verbouwings)plannen doorvoeren.