Techniek

 

techniekschema


Input: afval


Hydro-thermische proces


Enzymatische behandeling


De vloeibare fractie wordt gescheiden van de vaste fracties


outputs2

 

2D fractie

  • Voornamelijk plastic folies en textiel
  • Geschikt voor verdere sortering en recycling

3D fractie

  • Voornamelijk plastics and metalen
  • Geschikt voor verdere sortering en recycling

  • Schone en droge fractie die eenvoudig gesorteerd kan worden in standaard sorteerinstallaties

Bio-liquid

  • Hoge potentie en geschikt voor de biogas-productie met een korte retentietijd
  • Mogelijk om de bio-liquid en het biogas op te slaan afhankelijk van de vraag naar energie (bv. In de vorm van groene stroom)

  • Makkelijk op te waarderen naar Groengas en vervolgens in te voeden in het aardgasnet

  • Of op te waarderen naar CNG (Compressed Natural Gas) als transport brandstof