AFVALSCHEIDING 2.0

 

REnescience

NoWIT introduceert een revolutionaire technologie (REnescience) voor de scheiding van huishoudelijk restafval. Door middel van enzymatische hydrolyse wordt het organische deel van het afval gescheiden van het anorganische deel. REnescience kan worden toegepast als een totaaloplossing voor de verwerking van afval, maar tevens als een processtap om al bestaande processen te optimaliseren.

REnescience maakt werkelijk duurzame energieproductie in combinatie met een optimaal hergebruik van grondstoffen uit afval mogelijk.

verwerkingschijf

Scheiding versus hergebruik

 

scheiding

 • Hergebruik is het resultaat van de gehele Recycling keten =
  Scheiding % (bron- of nascheiding) X Sorteer % X Recycling %
 • Het REnescience proces inclusief de ballistische-scheider (zonder 2D- and 3D-sorteerinstallatie en de anaerobe vergister) kan worden beschouwd als de Scheidings stap
 • Bij de Scheidings stap wordt het restafval gescheiden in 4 hoofdfracties: Bio-Liquid, Recyclables, Gravels en een Restfractie
 • De 4 hoofdfracties worden vervolgens als volgt verwerkt:
  • Bio-Liquid   => Energie in de vorm van Groengas (89% CH4)
  • Recyclables   => Materialen geschikt voor hergebruik (Plastics en metalen)
  • Gravels  => Zandvervanger of opvulmiddel
  • Restfractie  => Verbranding in AVI

REnescience en afvalbeleid gemeenten

gemeentes

afvaldriek

Optimaal resultaat op alle elementen
van de afvaldriehoek