Proces

Het REnescience proces is flexibel toepasbaar REnescience

De hoofd outputstromen van het REnescience proces
(Bio-liquid en vaste fractie) maakt een combinatie van verschillende processen en outputs mogelijk.

REnescience is hierdoor flexibel toepasbaar in bestaande processen en voorbereid op toekomstige technische- en commerciële ontwikkelingen.proces schema