FAQ

REnescience Vraag & Antwoord 

Het REnescience proces is een revolutionaire wijze van afvalverwerking. Het proces is gebaseerd op het scheiden van de organische fractie van de vaste fractie door middel van een unieke behandeling met enzymen. Hierbij wordt de organische fractie omgezet in een hoogcalorische zogenaamde “Bio-liquid”. De vaste fractie is hierna dermate schoon dat vervolgens met conventionele technieken op zeer efficiënte wijze waardevolle grondstoffen zoals plastics en metalen kunnen worden teruggewonnen.