Maak kennis met NoWIT

Duurzame, innovatieve en sociale initiatieven en entiteiten

NoWIT (No Waste in Time) staat voor alle duurzame, innovatieve en sociale initiatieven en entiteiten van de AM-P Groep. Op basis van een vraagstuk vanuit onze opdrachtgever, maar ook op eigen initiatief, kunnen wij met onze brede en specialistische kennis en netwerk op creatieve en out-of-the-box-mentaliteit veelal vraagstukken en problemen omzetten naar concrete kansen en oplossingen.

Door harmoniseren van diverse vraagstukken en problemen, al dan niet vanuit verschillende branches, wordt gezocht naar een oplossing waarbij altijd zowel de duurzaamheid, het sociaal karakter als de financiële haalbaarheid als uitgangspunt dient.

Afval bestaat niet. Onze doelstelling is om in samenwerking met diverse marktpartijen te komen tot duurzame en structurele werkwijzen om afvalstoffen middels innovatieve manieren om te zetten naar secundaire grondstoffen en/of halffabricaten die na verdere behandeling worden toegepast in nieuwe producten. Succesvolle initiatieven zijn:

Harbour Oil Een op grote en industriële schaal beproefde techniek om niet recyclebaar afvalplastics middels depolimerisatie duurzaam te transformeren naar pyro-olie. Door chemische recycling kunnen nieuwe producten, waaronder kunststoffen, worden gefabriceerd. Tevens kunnen op basis van deze techniek nieuwe brandstoffen worden gecreëerd.

Harbour Stone Beproefde techniek om (sterk) vervuilde baggerspecie en residu, bijvoorbeeld van gereinigde schepen, middels een DTO-installatie (Dynamisch Thermische Oxidatie) duurzaam om te zetten naar een kleivervanger als secundaire grondstof voor de keramische en baksteenindustrie.

ARI Benelux BV Beproefde techniek om asbest en asbestbevattend afval, al dan niet samen met andere residu-stromen zoals huishoudelijk afval, middels een thermisch- chemische behandeling duurzaam om te zetten naar een kleivervanger als secundaire grondstof voor de keramische en baksteenindustrie. De asbeststructuur is aantoonbaar gegarandeerd vernietigd.

CRC Recycling van thermohardende composieten (polyester). Door een ontwikkelde systematiek om deze materialen te verzamelen, te sorteren en mechanisch/chemisch te bewerken, komen op basis van de afzetbehoefte diverse recyclingstromen tot stand, waaronder grof en fijn recyclaat, glas- en koolstofvezel (mechanische bewerking) en pyro-olie als basis voor nieuwe kunststoffen en brandstof (chemisch bewerking).

Projecten

Harbour Oil

Harbour Oil houdt zich bezig met een op grote en industriële schaal beproefde techniek om niet recyclebaar afvalplastic middels depolimerisatie te transformeren naar pyro-olie, waaruit door chemische recycling nieuwe diverse producten, waaronder nieuwe kunststoffen kunnen worden gefabriceerd.

Lees verder

Harbour Stone

Harbour Stone (met als handelsnaam Xirqulate) heeft een beproefde techniek ontwikkeld om vervuilde baggerspecie, digestaat vanuit huishoudelijk afval recycle residu, hoog calorische afvalstromen bijvoorbeeld van gereinigde schepen middels een DTO-installatie (Dynamisch Thermische Oxidatie) om te zetten naar een kleivervanger als secundaire grondstof voor de keramische industrie of als toevoeging in betonproducten.

Lees verder

ARI Benelux

ARI Benelux staat voor het op een veilige-, duurzame- en economisch aantrekkelijke wijze verwerken van alle soorten asbestafval door:

Lees verder

CRC

CRC (Circular Recycling Company) Recycling van thermo hardende composieten (in de volksmond polyester). Thermo hardende composieten worden vervaardigd van Hars en een glasvezel of koolstofvezel. Na het mengen en vormen wordt door middel van temperatuur en druk het eindproduct vervaardigd.

Lees verder

Collega's gezocht!

De AM-P Groep is regelmatig op zoek naar collega's.

We Provide you the Highest
Quality Work that Meets
your Expectations

Strong
Structures

Creative
& Professional

Quality
Land Building

OUR RESPONSIBILITY